Βρίσκεστε εδώ:Αρχική>>Λήμνος>>ΕΦΚΑ Λήμνου: Τι απαντά το υπουργείο Εργασίας σε ερώτηση του ΚΚΕ περί υποβάθμισης των υπηρεσιών του

banner roots

ΕΦΚΑ Λήμνου: Τι απαντά το υπουργείο Εργασίας σε ερώτηση του ΚΚΕ περί υποβάθμισης των υπηρεσιών του
02.11.2021 | 18:52

ΕΦΚΑ Λήμνου: Τι απαντά το υπουργείο Εργασίας σε ερώτηση του ΚΚΕ περί υποβάθμισης των υπηρεσιών του

Συντάκτρια:  Βιργινία Καρβέλλη
Κατηγορία: Λήμνος

Ερώτηση με θέμα «υποβάθμιση των Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ Λήμνου» κατέθεσαν στις 16 Αυγούστου 2021 προς τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη οι βουλευτές του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα, Διαμάντω Μανωλάκου και Μανώλης Συντυχάκης.

Η Τομεακή Επιτροπή Λήμνου του Κομμουνιστικού Κόμματος κοινοποιεί σήμερα την απάντηση του υπουργείου Εργασίας στην εν λόγω ερώτηση, η οποία αναφέρει:

«Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ.κ. Μ. Κομνηνάκα, Δ. Μανωλάκου και Μ. Συντυχάκη, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στον Οργανισμό του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α), Π.Δ. 8/2019 /ΦΕΚ Α΄ 8, προβλέπονται οι εξής περιφερειακές υπηρεσίες:

α) Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.), με έδρα τις κατά τόπους έδρες των Περιφερειών,
β) Τοπικές Διευθύνσεις του ΕΦΚΑ που υπάγονται στις Π.Υ.Σ.Υ. και
γ) Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης που υπάγονται στις Τοπικές Διευθύνσεις.

Για τη σύσταση των μονάδων του Φορέα ελήφθησαν υπόψη:

1. Το πλήθος των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των εργοδοτών ανά Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και την κατανομή τους ανά Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο και Δημοτική ενότητα για τους μεγάλους Δήμους.
2. Η Διοικητική Διαίρεση της χώρας με βάση το Σχέδιο Καποδίστριας και το Σχέδιο Καλλικράτης.
3. Ο πληθυσμός της χώρας με βάση την απογραφή του 2011.
4. Η χαρτογράφηση και τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά των Περιφερειών, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Δήμων με βάση το σχέδιο Καλλικράτης.

Στις Τοπικές Διευθύνσεις και στα Αποκεντρωμένα Τμήματα Κοινωνικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ μπορεί να απευθύνεται το σύνολο των ασφαλισμένων και συνταξιούχων όλων των πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ορισμένοι εκ των οποίων (όπως τ. ΟΓΑ, τ. ΕΤΑΑ κ.α), έως την
έναρξη λειτουργίας των μονάδων αυτών, απευθύνονταν αποκλειστικά σε υπηρεσίες της Αθήνας.

Ειδικότερα, για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της περιοχής της νήσου Λήμνου, από 20.07.2021 λειτουργεί το Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης Λήμνου με έδρα τη Μύρινα, όπου μπορούν να απευθυνθούν συνταξιούχοι και ασφαλισμένοι όλων των πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, γεγονός που συνιστά αναβάθμιση στην ποιότητα των υπηρεσιών στο ασφαλιστικό κοινό της περιοχής.

Για τη διατήρηση πάντως της υπάρχουσας οργανικής δομής στη νήσο της Λήμνου, σε επίπεδο Διεύθυνσης, απαιτείται τροποποίηση του ως άνω Οργανογράμματος του Φορέα.

Εξάλλου, από 08.05.2021 όλοι οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ , έχουν την δυνατότητα να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) για να διεκπεραιώνουν καθορισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Φορέα (ΦΕΚ 1396 Β/08.04.2021). Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι στα πλαίσια ψηφιακού μετασχηματισμού του Φορέα, ξεκίνησε η νέα ψηφιακή υπηρεσία myEFKAlive, μέσω της οποίας θα μπορούν να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι σε ακριτικές ή απομακρυσμένες περιοχές, όπου δεν είναι εύκολη η πρόσβαση σε μονάδες του e-ΕΦΚΑ και ως εκ τούτου θα έχουν τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν αρκετές από τις συναλλαγές τους με τον Φορέα, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν για να εξυπηρετηθούν.

Στόχος της Διοίκησης είναι μέχρι το τέλος του χρόνου να ενταχθούν στην υπηρεσία το σύνολο των νησιωτικών περιοχών της χώρας, καθώς και τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας και εντός του 2022 να καλύπτεται το σύνολο της επικράτειας.

Για τη στελέχωση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, η Διοίκησή του έχει προβεί σε ανακατανομή του ανθρώπινου δυναμικού του Φορέα, με γνώμονα τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας του, καθώς και την εξυπηρέτηση των πολιτών και του δημόσιου συμφέροντος. Με την αρ. 47557/6-7-2021 (Β΄ 3052) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προβλέφθηκε η έναρξη λειτουργίας Τοπικών Δ/νσεων e-ΕΦΚΑ και η κατάργηση υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, μεταξύ των οποίων, και η έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Δ/νσης e-ΕΦΚΑ Λέσβου, με έδρα την Μυτιλήνη και του Αποκεντρωμένου Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης Λήμνου, με έδρα την Μύρινα. Με τις αρ.
274760/19-7-2021 και 274892/19-7-2021 αποφάσεις του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ τοποθετήθηκαν στο Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης Λήμνου δώδεκα (12) υπάλληλοι και ένας (01) υπάλληλος σε θέση ευθύνης, αντίστοιχα.

Όσον αφορά την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στον e-ΕΦΚΑ, με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-07-2020 απόφαση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 εγκρίθηκε η κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης ογδόντα έξι (86) θέσεων τακτικού προσωπικού στο Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην ΕΦΚΑ και πρώην ΕΤΕΑΕΠ).

Επίσης, με την αριθ. 42/30-09-2020 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού έτους 2021, εγκρίθηκε η πρόσληψη για την κάλυψη εκατό (100) θέσεων μόνιμου προσωπικού στον e-ΕΦΚΑ. Για τον ετήσιο Προγραμματισμό Προσλήψεων έτους 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ ενέκρινε κατά την 26η Συνεδρίασή του στις 15/7/2021 την πρόσληψη, μέσω Α.Σ.Ε.Π. τριακοσίων εξήντα (360) υπαλλήλων.

Επιπρόσθετα, με τη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 104 του ν.4764/2020 (Α’ 256) παρέχεται η δυνατότητα στον e-ΕΦΚΑ να παραιτείται από ένδικα μέσα κατά αποφάσεων με τις οποίες διατάσσεται η παραμονή ή επαναπρόσληψη των εργαζομένων στον e-ΕΦΚΑ, αντιμετωπίζοντας το ζήτημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών του και επιταχύνοντας τις διαδικασίες απονομής σύνταξης, μέσα από την απασχόληση έμπειρου προσωπικού.

Τέλος, η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ καταβάλλει κάθε προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού του Φορέα με απώτερο σκοπό τη δημιουργία και νέων δυνατοτήτων εξυπηρέτησης των πολιτών, διευρύνοντας τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και αξιοποιώντας τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, προκειμένου να ικανοποιήσει πλήρως τις ανάγκες ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών, περιορίζοντας την ανάγκη προσέλευσής τους για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων τους στις Τοπικές Υπηρεσίες και να αποφευχθεί η ταλαιπωρία τους, παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Π.ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ».

Ακολουθήστε το limnosfm100.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μοιραστείτε το