Βρίσκεστε εδώ:Αρχική>>Λήμνος>>Λήμνος: Τα ονόματα δικαιούχων για το 14χίλιαρο
Λήμνος: Τα ονόματα δικαιούχων για το 14χίλιαρο
19.11.2019 | 12:25

Λήμνος: Τα ονόματα δικαιούχων για το 14χίλιαρο

Συντάκτης:  Παναγιώτης Σκαπέτης
Κατηγορία: Λήμνος

Σχεδόν σε όλες τις Περιφέρειες εκδόθηκαν τα αποτελέσματα με τα ονόματα δικαιούχων του Μέτρου 6.3, οι οποίοι πρέπει να αναμένουν την πρώτη δόση της πληρωμής, δηλαδή 9.800 ευρώ, εντός του έτους.

Μεταξύ των Περιφερειών αυτών βρίσκεται και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Τα ονόματα των δικαιούχων για το νησί της Λήμνου είναι:

Βορείου Αιγαίου ΛΗΜΝΟΥ Γ3ΜΓΕ-04375 ∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 79,25 14.000,00 €

Βορείου Αιγαίου ΛΗΜΝΟΥ Γ3ΜΓΕ-05366 ΜΠΑΝΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ 74,22 14.000,00 €

Βορείου Αιγαίου ΛΗΜΝΟΥ Γ3ΜΓΕ-03215 GONCHAROVA IRYNA NIKOLAI 74,04 14.000,00 €

Βορείου Αιγαίου ΛΗΜΝΟΥ Γ3ΜΓΕ-05362 ΤΣΑΤΛΟΓΙΑΝΝΗΣΦΩΤΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 72,51 14.000,00 €

Βορείου Αιγαίου ΛΗΜΝΟΥ Γ3ΜΓΕ-03938 ΓΑΒΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 72,02 14.000,00 €

Βορείου Αιγαίου ΛΗΜΝΟΥ Γ3ΜΓΕ-00010 ΚΟΝΤΑΡΗ ΚΟΚΟΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 71,57 14.000,00 €

Βορείου Αιγαίου ΛΗΜΝΟΥ Γ3ΜΓΕ-00007 ΧΑΤΖΑΡΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 70,34 14.000,00 €

Βορείου Αιγαίου ΛΗΜΝΟΥ Γ3ΜΓΕ-01484 ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 70,01 14.000,00 €

Βορείου Αιγαίου ΛΗΜΝΟΥ Γ3ΜΓΕ-05306 ΛΑΣΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ 68,91 14.000,00 €

Βορείου Αιγαίου ΛΗΜΝΟΥ Γ3ΜΓΕ-00793 ΧΛΑΧΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΡΟΦΑΛΛΟΣ 68,54 14.000,00 €

Βορείου Αιγαίου ΛΗΜΝΟΥ Γ3ΜΓΕ-01353 ΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 64,51 14.000,00 €

Βορείου Αιγαίου ΛΗΜΝΟΥ Γ3ΜΓΕ-00281 ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 61,58 14.000,00 €

Βορείου Αιγαίου ΛΗΜΝΟΥ Γ3ΜΓΕ-05264 ΤΣΟΤΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 55,38 14.000,00 €

Βορείου Αιγαίου ΛΗΜΝΟΥ Γ3ΜΓΕ-01347 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 55,29 14.000,00 €

Βορείου Αιγαίου ΛΗΜΝΟΥ Γ3ΜΓΕ-01620 ΜΠΕΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 54,03 14.000,00 €

Βορείου Αιγαίου ΛΗΜΝΟΥ Γ3ΜΓΕ-00673 ΜΑΥΡΟΥ∆Η ΦΡΟΣΩ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 51,45 14.000,00 €

Βορείου Αιγαίου ΛΗΜΝΟΥ Γ3ΜΓΕ-01792 ΚΑΦΑΛΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 50,00 14.000,00 €

Όσοι δεν βλέπουν το όνομά τους στις λίστες, έχουν δικαίωμα ένστασης εντός 15 ημερών.

pinakas apor

Διαδικασία ενστάσεων

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί στους ανωτέρω πίνακες έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής με την έννοια του άρθρου 25 του νόμου 2690/1999 κατά της παρούσας. Οι ενδικοφανείς προσφυγές ασκούνται άπαξ, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσης της παρούσας. Ειδικότερα, η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται καταρχήν ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ, σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα, μαζί με οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο (σε μορφή εγγράφου pdf). Μετά την ηλεκτρονική της υποβολή, το έγγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ, υποβάλλεται υπογεγραμμένο από το δικαιούχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο συνοδευόμενο από όλα τα κατά περίπτωση σχετικά στοιχεία στην οικεία ΔΑΟΚ το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος μέσω ΠΣΚΕ, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής. Κατά την ενδικοφανή προσφυγή ο υποψήφιος πρέπει να προσβάλει το σύνολο των στοιχείων της αξιολόγησης με τα οποία διαφωνεί (επιλεξιμότητα, βαθμολογία, άλλο). Η εμφάνιση της βαθμολογίας στον πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη δεν δημιουργεί υποχρέωση καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης και εμφανίζεται μόνο για το ενδεχόμενο υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής κατά του υπολογισμού της. Η διαδικασία υποβολής ενδικοφανών προσφυγών περιγράφεται λεπτομερώς στο άρθρο 18 της αρ. 592/23-1-2019 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων».

 

 

Μοιραστείτε το

e learning400x400

 

gunaika banner new

youtube channel

Πώς χαρακτηρίζετε τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα των Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία;

Θετικούς(8.5%)
Αρνητικούς(80.9%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ(10.6%)
Συνολικές ψήφοι: 47
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: Απριλίου 27, 2018