Βρίσκεστε εδώ:Αρχική>>Ελλάδα>>ΝΕΛ: Στις 11/6 η Γενική Συνέλευση για αύξηση κεφαλαίου έως 25,54 εκατ. ευρώ

the roots web banners 06

ΝΕΛ: Στις 11/6 η Γενική Συνέλευση για αύξηση κεφαλαίου έως 25,54 εκατ. ευρώ
18.05.2015 | 17:57

ΝΕΛ: Στις 11/6 η Γενική Συνέλευση για αύξηση κεφαλαίου έως 25,54 εκατ. ευρώ

Συντάκτρια:  Βιργινία Καρβέλλη
Κατηγορία: Ελλάδα

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως 25,54 εκατ. ευρώ θα συζητήσει μεταξύ άλλων η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΝΕΛ, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015, στις 11:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας.

Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης 1.1.2014 έως 31.12.2014, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης – ειδικώς της διατάξεως του άρθρου 2 παρ.4 του Νόμου 3016/2002- και του Ορκωτού Ελεγκτή–Λογιστή. 

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 2014. 

Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών–Λογιστών, τακτικών και αναπληρωματικών, για την εταιρική χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

Θέμα 4ο: Αρχαιρεσίες διά την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2014 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων και των ανωτάτων στελεχών και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανωτάτων στελεχών για την χρήση 2015. 

Θέμα 6ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή/και σε στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και σε τρίτα νομικά πρόσωπα με συναφείς δραστηριότητες. 

Θέμα 7ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του ποσού των 25.545.960,00 Ευρώ με έκδοση μέχρι 85.153.200 νέων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,30€ και τιμής διαθέσεως 0,30€, που θα καλυφθεί με δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων. Σε περίπτωση μη καλύψεως του συνόλου της αύξησης αυτή θα ισχύσει για το ποσό που θα καλυφθεί. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. 

Θέμα 8ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, θα διενεργηθεί Α΄ Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στον ίδιο τόπο την 25η Ιουνίου 2015 και ώρα 10:00 και σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας Β΄ Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στον ίδιο τόπο την 9η Ιουλίου 2015 και ώρα 10:00.

Πηγή: capital.gr

 

Ακολουθήστε το limnosfm100.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μοιραστείτε το

stenos400x400

 

youtube channel